[Rozmiar: 7743 bajtów]
STRONA GŁÓWNA O ŻŁOBKU DZIEN ŻŁÓBKOWICZA ZAPISY REGULAMIN ŻŁOBKA KONTAKT
dobre rady galeria zdjęć
Adres
Samorządowy Żłobek Nr 24
w Krakowie, ul. Opolska 11
Godziny otwarcia
Czynny w godzinach od 6 30 -16 00 /GRUPA MALUCH/
Czynny w godzinach od 6.00 do 16.00 / GRUPA I /
Czynny w godzinach od 6.00 do 17.00 / GRUPA II i III /
Przedział wiekowy
Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4-ch miesięcy do 3 lat.
Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku [pobierane są do 10-tego następnego miesiąca]

Płatności
Odpłatność za żłobek: ( kwoty obowiązują od 2017)
-opłata stała (czesne) 199 zł - miesięcznie
- opłata za wyżywienie 5zł -( stawka dzienna)
W cenie
Dzieci korzystają z czterech posiłków dziennie - śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek. Uwzględniamy w jadłospisie diety. Jadłospis opracowywany jest przez dietetyczkę.
Grupy
Żłobek jest placówką składającą się z trzech grup wiekowych:
Grupa MALUCH - dzieci od 5 m-cy do 12 m-cy
Grupa I - dzieci od 12 m-cy do 18 m-cy
Grupa II - dzieci w wieku od 19 miesięcy do 24 miesięcy
Grupa III - dzieci w wieku od 2 lat do 3 lat
Położenie
Żłobek otoczony jest ogrodem z dużą ilością zieleni / drzewa, krzewy,trawa/, wyposażonym w różnorodne urządzenia zabawowe dla dzieci. Teren zabaw jest ogrodzony. Usytuowany jest z dała od głównych dróg komunikacyjnych.

Profil Edukacyjno - Wychowawczy

Pracownicy odpowiedzialni za opiekę i wychowanie dzieci planują i realizują zajęcia na dany dzień. Zamierzenia wychowawcze na aktualny miesiąc są podane do wiadomości rodziców. Zajęcia dostosowane są do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju. Dotyczą różnych sfer rozwojowych dziecka. W żłobku prowadzona jest rytmika, zajęcia umuzykalniające, warsztaty plastyczne oraz nauka języka angielskiego dla zainteresowanych.
Żłobek jest czynny cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji.
Jest placówką szkoleniową dla Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ.
Nasz Żłobek często odwiedzają aktorzy teatru Art-Re wprowadzając
naszych milusińskich w świat bajek.

Co zapewniamy naszym DZIECIOM?!

ZABAWY RUCHOWE
Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze
Zabawy ruchowe przy śpiewie
CELE: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu

ZABAWY TEMATYCZNE
Zabawy w kąciku kuchennym
Zabawy w kąciku lalek
Zabawy w kąciku sklepowym
CELE: Kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych grzecznościowych czynności wykonywanych w życiu codziennym

ZABAWY DYDAKTYCZNE
Opowiadanie bajek
Oglądanie ilustracji
Śpiewanie piosenek - zabawy umuzykalniające
CELE: Rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia,
wyobraźni, spostrzeżeń; kształtowanie wrażliwości słuchowej

ZABAWY MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE
Budowa z klocków
Nakładanie kółek na piramidę
CELE: Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie
wyobraźni, myślenia i spostrzeżeń; kształtowanie sprawności manualnej

W CIĄGU ROKU ORGANIZUJEMY:

dzień Dziecka
dzień Matki
dzień Babci i Dziadka
Mikołajki
Zabawa karnawałowa

Strona głównaZapisyKontaktRegulaminO żłobkuDzień żłobkowiczaDobre radyGaleria zdjęć